South Limburg Darts League

Anno 1972

Secretariaat

Postbus 148

6440 AC Brunssum

Informatie aanvraag.

Leden inlog portal.

Inschrijven Feestavond.

Nieuws

captainsmeeting seizoen 1018-2019
19 aug 2018 09:07

Beste Captain, Vice-Captain, Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Op 14 september wordt afgetrapt [ ... ]

Lees verder
Voorlopige divisie indeling 2018-2019
14 aug 2018 07:26

Beste leden, Hierondervinden jullie de voor;opige divisie indeling van het seizoen 2018-2019 De po [ ... ]

Lees verder
Inschrijfdag seizoen 2018-2019
06 juni 2018 22:16

Beste leden, Als de feestavond is geweest, loopt het seizoen 2017-2018 langzaam op zijn einde. Als [ ... ]

Lees verder
Divisie 2C
23 mei 2018 07:34

Beste leden, In de divisie 2C heeft het bestuur coform het reglement het team  Brandtaveerne 1 [ ... ]

Lees verder
Meer nieuws

Binnenkort

Zomercyclus toernooi 9
24-08-2018 20:00
Cafe Cross Carrousel
Captains Meeting
07-09-2018 20:00
Trefcentrum Treebeek
Single Toernooi 1
14-09-2018 20:00
Cafe zaal de Reunie
Competitie ronde 1
21-09-2018 20:00
Competitie ronde 2
28-09-2018 20:00
Facebook Image

Inschrijfdag seizoen 2018-2019

Beste leden,

Als de feestavond is geweest, loopt het seizoen 2017-2018 langzaam op zijn einde. Als bestuur zijn we al volop bezig met het nieuwe speelseizoen 2018-2019.

Hieronder staat de informatie vermeld voor wat betreft de inschrijvingen voor bestaande en nieuwe teams en hun spelers.

Zoals op de ALV vermeld en in tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we voor het komende seizoen 1 inschrijfdag en wel op zaterdag 14 juli 2018 van 14:00 tot 18:00 uur. Deze inschrijfdag wordt gehouden in:
Café Trefcentrum
Maanstraat 20, 6446 XE Brunssum.

Wat dient men aan te leveren:

Inschrijfformulier: Vereniging / Team deze is te downloaden, digitaal invullen, uitprinten en laten ondertekenen
Inschrijfformulier: Bestaand lid / Nieuw lid / overschrijvings formulier. Deze is te downloaden, digitaal invullen, uitprinten en laten ondertekenen.
Pasfoto's voor nieuwe spelers met naam en geboortedatum op achterzijde.

Deze formulieren dienen volledig te worden ingevuld en ondertekend door de desbetreffende speler en kaptain.
Bij een overschrijving dient zowel de kaptain van het nieuwe alsook de kaptain van het oude team mee te ondertekenen.

Formulieren die niet volledig zijn ingevuld en ondertekend door het desbetreffend lid en kaptain(s), zullen niet in behandeling worden genomen.

Ook dient men de originele papieren te gebruiken zoals door de sldl zijn voorgeschreven. Deze papieren vinden jullie in de klapper en zijn te downloaden op onze website www.sldl.eu.

Verder heeft ieder bestaand lid een persoonlijke spelerspas ontvangen aan het begin van het seizoen. Ieder bestaand lid dient deze pas zelf mee te nemen naar een eventuele overschrijving naar een nieuw team. Voor nieuwe leden geld dat zei bij de uitreiking van de papieren een persoonlijke spelerspas zullen ontvangen. Indien een bestaand lid een nieuwe spelerspas wenst zal de sldl hier € 5,00 voor in rekening brengen.

Na goedkeuring van de inschrijfformulieren ontvangt men meteen de nota van de penningmeester. De nota dient via de bank te worden overgemaakt. Op de inschrijfdag kan dus niet contant betaald worden.

Op de ALV van 16 juni 2017 is door de leden het volgende aangenomen:
Ontvangen we een inschrijving van een speler na de kaptainsmeeting dan bedragen de kosten voor deze inschrijving ( contributie )  € 25,- in plaats van € 22,50

Mocht er na deze informatie nog vragen of opmerkingen zijn neem dan contact op met de ledensecretaris van de sldl,
Perino Marchetti 06-47063618

Met vriendelijke groet namens het bestuur van de SLDL

Nieuwsbrieven

No Newsletter found
QR Code