Artikelen

Wat te doen bij het uitstellen van wedstrijden

-                  Uitstel dient te allen tijde schriftelijk via mail of post door beide teams doorgegeven te worden aan de wedstrijdleider. In deze schriftelijke mededeling dient te worden aangegeven wat de reden is van het uitstel en welk team om uitstel heeft gevraagd. Deze schriftelijke mededeling dient binnen te zijn bij de wedstrijdleider uiterlijk de dinsdag na dat de wedstrijd gespeeld had moeten worden. Voor het verdere gelden de normale uitstelregels (zie artikel 14 van het reglement van wedstrijden).

-                  Een team dat deze schriftelijke bevestiging niet tijdig of helemaal niet doet toekomen aan de wedstrijdleider, krijgt een boete opgelegd van € 10,00.

-                  Uitstel van een wedstrijd is pas officieel als een nieuwe datum tussen de teams is vastgelegd. Deze datum dient te zijn opgenomen in de schriftelijke mededeling richting de wedstrijdleider.

-                  Het niet uitstellende team bepaald de nieuwe speeldatum.

-                  Bekerwedstrijden die worden uitgesteld moeten uiterlijk 1 week na geplande speeldatum alsnog gespeeld zijn.

-                  De laatste 4 wedstrijden van het seizoen mogen niet meer uitgesteld worden.