pornclipsonline

South Limburg Darts League

Anno 1972

Secretariaat

Postbus 148

6440 AC Brunssum

Privacy verklaring.

Leden inlog portal.

Inschrijving Feestavond.

 

 

 

Facebook Image

Info voor nieuwe teams die zich willen inschrijven bij de S.L.D.L. ( South Limburg Darts League)

De S.L.D.L. is een provinciaal opererend officieel geregistreerde dartsorganisatie, welke zich hoofdzakelijk concentreert in de regio Brunssum (met name Brunssum, Onderbanken, Hoensbroek, Heerlen, Landgraaf, Kerkrade en Sittard).

Oorspronkelijk werd zij opgericht in 1972 door tussenkomst van de Afcent militairen, welke in de regio Brunssum gehuisvest waren. Vanaf die tijd heeft de Afcent dan ook een klein deel uitgemaakt van de S.L.D.L. historie. Tot op de dag van vandaag is er nog een zeer kleine verbondenheid met Afcent. Begonnen werd er met zo'n 8 teams, waarna de bond gestaag groeide.

Het grote voordeel van de S.L.D.L. is dat zij zich heeft weten staande te houden tussen allerlei "wilde, snel groeiende bonden". Door eenvoudigweg een goed beleid, aangevuld met goede wedstrijden, diverse jaarlijks terugkerende darts evenementen, waarbij zowel de individuele darter als het team centraal staat, is de S.L.D.L. een begrip in darts minded Nederland geworden. Iedere darter heeft weleens gehoord van de S.L.D.L.. Zo heeft de bond een geheel eigen karakter. Kenmerkend is vooral dat zij volledig gesloten is. Zo wil zij alles doen voor haar aangesloten leden; zij profiteren van het beleid, de uitgaven aan bekers en prijzen. Wat voorts ook nog heel kenmerkend is voor de S.L.D.L., is dat zij niet om geldprijzen speelt. Het is en blijft een sport voor hobbyisten en amateurs.
In het kort samengevat is de S.L.D.L. de dartsbond voor amateurs in Zuid Limburg.


Wat doet de S.L.D.L.?

Ten behoeve van de aangesloten leden organiseert zij een wintercompetitie (welke loopt van september tot mei), een separate bekercompetitie en diverse toernooien. De speelavond is de vrijdag. Aan het eind van het seizoen wordt een grandioze feestavond georganiseerd, waarbij alle prijswinnaars worden gehuldigd. Tijdens deze feestavond wordt altijd gezorgd voor zang, dans en een compleet buffet. Door de lage entreeprijzen tracht het bestuur zo veel mogelijk leden toegang te geven op deze feestavond. Ook niet leden kunnen tegen een iets hoger tarief deelnemen aan deze avond en dan ook kennismaken met de S.L.D.L.. Het voornaamste is eigenlijk de verbroedering tijdens deze avond van alle leden.

Om je te kunnen inschrijven als nieuw team binnen de S.L.D.L, zijn er een aantal zaken die  geregeld moeten worden.


Team eisen

Als eerste heb je uiteraard een team nodig om aan de competitie deel te nemen, dit team moet minimaal uit 4 personen bestaan.
Want met minder als 4 personen is het niet toegestaan om aan de competitie deel te nemen.
Verder dient 1 persoon van dit team zich kandidaat te stellen als teamcaptain.
Minimum leeftijd is 16

Dartbaan inrichting

Uiteraard heb je in het café waar jullie als team gaan spelen een dartbaan nodig.
Deze dartbaan dient aan de volgende verplichtingen te voldoen. meer informatie
Er moet minimaal 50 centimeter vrije ruimte zijn aan weerskanten, De roos van het dartbord dient op 173 cm te bevinden verticaal gerekend vanaf de werplijn, de achterkant van de werplijn moet zich op 2.37 cm bevinden, horizontaal gerekend ten opzichte van de voorkant van het dartbord.
De werpafstand begint achter de werplijn.
Tevens geld een diagonale lijn van 293 cm vanaf de roos tot de werplijn.
De werplijn wordt duidelijk aangegeven door een streep, of een drempel ook wel “okey “genoemd.
De hoogte van deze drempel licht tussen 3,5 en 6cm hoog.
De lengte van deze drempel is minimaal 60cm.
Ook dient een dartbaan voorzien te zijn van een degelijke verlichting ( liefst TL )
De TL-armatuur dient minimaal 45cm en maximaal 65cm gemonteerd te worden, gemeten verticaal omhoog van de bull.
De hartlijn van de TL-armatuur dient verticaal boven de bull te zijn.
De TL-armatuur dient minimaal 25cm en maximaal 35cm vanaf voorkant bord te zijn gemonteerd.
De TL-Armatuur moet minimaal 36 watt opbrengst leveren en van kleurtype 33 zijn.

Speellocatie

Nieuwe teams die willen inschrijven voor deelname aan de competitie van de S.L.D.L., moeten hun speellocatie hebben binnen een straal  van 25km van het centrum van de gemeente Brunssum.

Inschrijving

De inschrijving voor deelname aan een nieuwe seizoen bij de S.L.D.L. dient te geschieden voor 30 juni van elk jaar.
De eerste captains vergadering van ieder seizoen wordt gehouden in september van ieder jaar en het nieuwe seizoen start ook altid in de maand september.
Alle vergaderingen van de S.L.D.L. worden gehouden in het Casino Treebeek, Treebeekplein 133 te Brunssum.
Ook dienen er een aantal formulieren te worden aangeleverd, deze zijn te vinden en te downloaden op onze website. ( www.sldl.eu )
Als eerste dien je een teaminschrijvingsformulier in te vullen en op te sturen naar de ledensecretaris.
Vervolgens krijg je dan van de penningmeester een acceptgirokaart voor je teaminschrijving   ( € 34,00 ) almede ook voor de borg ( € 50,00).
Vervolgens vul je de ledenregistratieformulieren in van je spelende leden. Let wel op, deze formulieren moeten voorzien zijn van de  handtekening en 1 pasfoto van het betreffende lid.
Dit formulier stuur je vervolgens weer naar de ledensecretaris en hierna ontvang je een acceptgirokaart van de penningmeester om de inschrijfkosten voor de  leden te betalen. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal leden dat jullie inschrijven. De kosten voor 1 lid bedragen per seizoen € 22,50. Het girorekeningnummer van de S.L.D.L. waarop alle betalingen dienen plaats te vinden is: 4004668.

Speeldag en uitstel

De speeldag van de S.L.D.L is op vrijdagavond.
Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat jullie team door omstandigheden een keer niet op vrijdag kan spelen, op de inschrijfformulieren moet je een alternatieve speeldag invullen.
Let wel op uitstellen van wedstrijden. Dit mag maar 2x per seizoen zoals de reglementen van de S.L.D.L dit voorschrijven.

Deelname en kosten

De kosten per lid en per team aan de competitie van de S.L.D.L. zijn:
Teaminschrijfgeld: €34,00 per seizoen (te betalen binnen tien dagen na ontvangst acceptgiro)
Borg: €50,00  voor nieuwe teams (eenmalig te betalen binnen tien dagen na ontvangst acceptgiro)
Contributie per jaar per lid: €22,50 (te betalen binnen tien dagen na ontvangst acceptgiro).
Mocht een team na een seizoen S.L.D.L. zich terug trekken, dan krijgt zij de volledige borg retour mits zij aan alle verplichtingen heeft voldaan.

Minderjarige

Het kan zijn dat  een teamlid minderjarig is. Dan moet je voor deze minderjarige,door de ouders of voogd, een verklaring laten ondertekenen.
Deze verklaring heb je nodig als een van je leden jonger is als 16 jaar.
Zoals reeds vermeld dient deze verklaring te worden ondertekend door de ouders of voogd van de speler en ook door de café uitbater en als laatste door de teamcaptain.
Is dit formulier niet ondertekend door deze 3 partijen dan is deze speler niet speelgerechtigd.
Ook dit formulier kan je downloaden op onze website.

Contact met het bestuur

Voor verdere informatie kunt U zich altijd wenden tot het secretariaat van de S.L.D.L.;
Postbus 148,
6440 AC BRUNSSUM
of neem contact op met de secretaris van de S.L.D.L. via zijn mail adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Toernooien

Alle S.L.D.L. toernooien zijn alleen toegankelijk voor leden.

Algemeen

Inschrijving: de benodigde inschrijvingsformulieren voor deelname aan onze competitie, treft u op deze site aan onder de button Formulieren. 

QR Code