pornclipsonline

South Limburg Darts League

Anno 1972

Secretariaat

Postbus 148

6440 AC Brunssum

Privacy verklaring.

Leden inlog portal.

 

 

 

Facebook Image

Over de SLDL

Wij organiseren jaarlijks ten behoeve van onze leden een competitie die begint in de maand september en loopt tot en met de maand mei het jaar daaropvolgend. Dit doen wij al sinds 1972. Hiermede zijn wij de oudste dartbond van Nederland.

Opgericht werd de bond door vooral Engelse militairen die gestationeerd waren in de gemeente Brunssum en wel vanaf het jaar 1967. In dat jaar werd namelijk het hoofdkwartier van de Allied Joint Force Command Brunssum (destijds AFCENT genaamd) overgebracht van het Franse Fontainebleau naar Brunssum.

De bekendheid met de dart sport was in Nederland in die periode zeer gering, maar door de komst van de militairen werd de dartsport in het zuiden van Limburg geïntroduceerd. Dit laatste werd ook gedaan om contacten te leggen met de plaatselijke bevolking.

Wij zijn van mening dat alle informatie omtrent onze bond en met name alle informatie die men nodig heeft om deel te kunnen nemen aan onze competitie, op deze site vermeld worden. Maar mocht u toch nog nadere informatie wensen, dan kunt u uw vragen sturen aan onze secretaris.


Voor het verdere wensen wij u veel plezier met het lezen van onze site.

QR Code