pornclipsonline

South Limburg Darts League

Anno 1972

Secretariaat

Postbus 148

6440 AC Brunssum

Privacy verklaring.

Leden inlog portal.

Inschrijving Feestavond.

 

 

 

Facebook Image

Toernooi reglement

REGLEMENT VAN TOERNOOIEN

TOERNOOI

Artikel 1.

1.1. Tijdens de "officiële competitie" heeft de S.L.D.L. de mogelijkheid een of meerdere toernooien te organiseren, hierna te noemen de "officiële bondstoernooien".

1.2. Alle volgende artikelen hebben betrekking op de officiële bondstoernooien.

ORGANISATIE VAN DE OFFICIëLE BONDSTOERNOOIEN

Artikel 2.

2.1. De officiële bondstoernooien kennen een of meerdere toernooien. Deze zijn als volgt onderverdeeld:

(a). singles toernooi;

(b). koppels toernooi;

(c). fours toernooi;

(d). mixed‑koppel toernooi;

(e). singles tac‑tic toernooi;

(f). koppels tac‑tic toernooi;

(g). dames singles toernooi;

(h). tripple toernooi.

2.2. Elk toernooi moet tenminste 32 deelnemers hebben.

2.2.1. De voorzitter van de toernooicommissie bepaalt voor aanvang van het toernooi het spelsysteem.

2.3. De toernooien worden geleid door de toernooicommissie. De loting geschiedt eveneens door deze commissie of door een vrijwilliger uit het publiek.

2.4. De toernooien worden voorafgaand aan de officiële competitie samengesteld door de toernooicommissie en vermeld op het wedstrijdschema van de officiële competitie.

2.5. Voor deelname aan de toernooien van de S.L.D.L. dient men zich bij voorkeur vooraf in te schrijven. Dit kan via de website en dient 24 uur vooraf aan de start van het toernooi te zijn gedaan.. Ook is het mogelijk in te schrijven op de dag zelf. Inschrijving dient maximaal ½ uur voor aanvang van het toernooi te zijn gedaan. Het inschrijfbedrag kan afwijkend zijn t.o.v. de reguliere voorinschrijving. Inschrijving dient te gebeuren bij de toernooicommissie/wedstrijdleider.

VOORWAARDEN

Artikel 3.

3.1. De deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldige registratiekaart (spelerspas), zonder welke niet gespeeld kan worden. Als uitzondering op deze regel geldt het mixed-double toernooi waar minimaal een van de spelers(sters) in het bezit moet zijn van een geldige registratiekaart.

3.2. Materiele bepalingen (zie Art. 10 en 11 van Reglement van Wedstrijden).

3.3. Nadat de loting is geschied, start het toernooi. De deelnemers worden opgeroepen voor het spelen van hun partij. De eerstgenoemde deelnemer is verplicht een wedstrijdbriefje bij de wedstrijdleiding af te halen.

3.4. Na beëindiging van de partij blijft de verliezende deelnemer bij het wedstrijdbord achter om bij de volgende partij als schrijver‑scheidsrechter te fungeren. ( zie ook artikel 6.5 van het Huishoudelijk reglement ) De winnende deelnemer levert het wedstrijdbriefje volledig ingevuld in bij de wedstrijdtafel.

SCHEIDSRECHTER

Artikel 4.

4.1. Zie Art. 15 lid 2, 7 en 8 van het Reglement van Wedstrijden.

4.2. De scheidsrechter noteert het juiste aantal gescoorde punten en trekt deze af van de totaalscore.

4.3. Slechts op verzoek van de speler die aan de beurt is, mag de scheidsrechter‑schrijver mededelen hoeveel punten gescoord zijn met een of meerdere darts.

BONDSTOERNOOI

Artikel 5.

5.1. Elk bondstoernooi (m.u.v. Tac‑Tic toernooien) wordt gespeeld volgens een open start en eindigt altijd met een dubbel.

5.2. Elke partij tijdens het toernooi bestaat uit 3 (drie) legs, met dien verstande dat als een speler 2 (twee) legs heeft gewonnen, hij/zij de totale partij heeft gewonnen. De wedstrijdleiding mag vanaf de kwartfinales overstappen naar beste van 5 (vijf) legs, met dien verstande dat als een speler 3 (drie) legs weet te winnen hij/zij de totale partij wint.

5.3. Zie Art. 16 lid 7 van Reglement van Wedstrijden.

5.4. Zie Art. 17 lid 5 van Reglement van Wedstrijden.

VERPLICHTINGEN VAN DEELNEMERS

Artikel 6.

6.1. Indien een deelnemer zijn/haar verplichtingen tijdens een bondstoernooi niet nakomt, kan het bestuur hem/haar een boete opleggen. (zie Art. 6 lid 5 van Huishoudelijk Reglement.)

6.2. Als een geschil of protest zich tijdens een toernooi voordoet, dient men de wedstrijdleiding in kennis te stellen. Zij probeert dan het geschil of protest op te lossen.

6.3. Indien de wedstrijdcommissie/leiding niet ter plaatse een adequate oplossing kan geven, zal er een protest ingediend moeten worden bij het bestuur van de SLDL

SLOTBEPALING

Artikel 7.

7.1. In alle gevallen waarin deze artikelen of die van het Reglement van Wedstrijden niet voorzien, beslist het bestuur van de SLDL.


QR Code