pornclipsonline

South Limburg Darts League

Anno 1972

Secretariaat

Postbus 148

6440 AC Brunssum

Privacy verklaring.

Leden inlog portal.

Inschrijving Feestavond.

 

 

 

Facebook Image

Baankeuring

Alles over materiële bepalingen en de eisen waaraan voldaan moet zijn bij het keuren van een bestaande of nieuwe dartbaan.

Regels en eisen waaraan voldaan moet worden voordat een baankeuring aangevraagd kan/mag worden.

1. Baan en locatie moet voldoen aan de "Materiele Bepalingen" zie hieronder.
2. De captain is verplicht aanwezig te zijn bij het keuren van de baan/banen. Is die of zijn officiele vervanger niet aanwezig dan zal de baan niet gekeurd worden. Een herkeuring zal dan ingediend moeten worden.
3. Als de baankeurder een baan heeft afgekeurd dan zal er een niewe keurdatum worden afgesproken. Er mogen geen officiele SLDL wedstrijden gespeeld worden op een afgekeurde baan.
4. De eerste baankeuring bij nieuwe teams is momenteel nog gratis. Herkeuring bij afgekeurde banen kost € 15,00. Kosten voor herkeuring van bestaande banen vanwege verplaatsing, aanpassing(en) of andere reden bedraagt € 15,00.
5. Als bij een herkeuring (na afkeur) de baan weer wordt afgekeurd dan zijn de kosten voor een herkeuring € 30,00. Bij iedere afkeur hierna zal dit bedrag voor herkeuring met € 10,00 verhoogt worden.
6. De sticker die geplaatst is door de baankeurder mag niet verwijderd worden zonder toestemming van de baankeurder.
7. Er kan gedurende het speelseizoen steekproefsgewijs keuring plaatsvinden.

Klik op een van de links hieronder voor de voorschriften en afbeeldingen mbt de afmetingen van een dartbaan.

Klik hier voor MATERIELE BEPALINGEN

Artikel 10.
10.1. Het dartsbord moet voldoen aan de
volgende eisen;
(a.) in goede staat, zonder beschadigingen;
(b.) volkomen vlak;
(c.) de draden moeten goed zichtbaar zijn en
niet glimmend;
(d.) de nummering aanwezig en aangegeven;
(e.) de dubbel 20 moet rood zijn;
(f.) er moet minimaal een vrije ruimte van 50
centimeter aan weerskanten van het bord zijn.
10.2. De roos van het dartsbord moet zich op
173 cm (±1cm) bevinden, verticaal gerekend
vanaf de werplijn.
10.3. (a.) De achterkant van de werplijn moet zich op 2.37 meter bevinden, horizontaal gerekend ten opzichte van de voorkant van het dartsbord. De werpafstand begint achter de werplijn. Tevens geldt een diagonale lijn van 293 cm vanaf de roos tot de werplijn.
(b.) De werplijn wordt duidelijk aangegeven door minimaal een duidelijke streep. Het is ook toegestaan om een drempel ("okey") aan te brengen.
(c.) De hoogte van de in artikel 10.3. lid b.bedoelde drempel bedraagt tussen 3.5 en 6 centimeter. De lengte bedraagt mini¬maal 60 centimeter.
10.4.(a.) De spelers moeten tijdens de partij op de hoogte zijn van de score. Deze wordt aangetekend op een scorebord voor de in artikel 10.3. lid b. vermelde werplijn. Dit scorebord moet bij voorkeur naast het bord zijn opgehangen.
(b.) Rondom de speler moet een vrije ruimte van minimaal een meter zijn.
10.5. (a.) Het dartsbord moet voorzien zijn van een goede verlichting, welke geleverd moet worden door twee spots, deze verlichting moet aan de volgende waarden uit de bijliggende tabel voldoen. Bovendien moeten de spots aan weerszijden op gelijke afstand van de hartlijn worden aangebracht.
(b.) Tevens is het toegestaan om halogeenspots en TL-armatuur te gebruiken. Ook deze verlichting moet aan de volgende waarden uit de bijliggende tabel voldoen.
(c.) De TL-armatuur dient minimaal 45cm en maximaal 65cm gemonteerd te worden, gemeten verticaal omhoog van de bull. De hartlijn van de TL-armatuur dient verticaal boven de bull te zijn. De Tl-armatuur dient minimaal 25cm en maximaal 35cm vanaf voorkant bord te zijn gemonteerd. De TL-armatuur moet minimaal 36 Watt opbrengst leveren en van kleurtype 33 zijn.
10.6 (a.) De verlichting moet dusdanig zijn uitgevoerd dat de lichtbron geen verblindende werking heeft op de spelers en/of schrijver/scheidsrechter. Indien de baan verlicht is door een andere lichtbron en dit op een zodanige manier is aangebracht dat er geen schaduw ontstaat en niet in strijd is met de boven genoemde punten, kan het bestuur dispensatie verlenen voor de goedkeuring van de baan.
(b.) De afstand tussen moet zodanig zijn dat de schrijvers en/of spelers van de ene baan iet gehinderd worden door de schrijver/scheidsrechter en/of spelers van de andere baan.
10.7  Het verstrekte keuringsbewijs van de bond dient bevestigd te zijn naast het dartbord van de betreffende baan.

Klik hier voor Afbeeldingen

Materiele bepaling 3Materiele Bepalingenaangepast

dartbaanAfmetingBaan

 

Aanvraag Baankeuring
 1. Gegevens van de aanvrager
 2. Voornaam(*)
  Ongeldige invoer
 3. Achternaam(*)
  Ongeldige invoer
 4. Telefoon(*)
  Ongeldige invoer
 5. E-mail(*)
  Ongeldige invoer
 6. Teamnaam
  Ongeldige invoer
 7. Locatie gegevens
 8. Locatie naam(*)
  Ongeldige invoer
  Naam van café of speellocatie
 9. Adres(*)
  Ongeldige invoer
  Straatnaam en nummer
 10. Postcode(*)
  Ongeldige invoer
 11. Plaats(*)
  Ongeldige invoer
 12. Telefoon(*)
  Ongeldige invoer
 13. Reden voor keuring(*)
  Ongeldige invoer
 14. Indien ander geef reden
  Ongeldige invoer
 15. Datum gereed(*)
  Ongeldige invoer
  Geef aan vanaf wanneer de baan gereed is.
 16. Ik doe aanvraag voor het keuren van onze dartlocatie en heb de regels en voorwaarden gelezen en begrepen.
 17. Ik accepteer de regels en eisen.(*)
  Invalid Input
 18. Beveiliging
  Beveiliging
    VerversOngeldige invoer
  Typ de tekens in het vakje hieronder.

 

QR Code